Kasia Nowak

Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Nagasaki : photo 1 , photo 2 , photo 3