Angela Six

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis equestris : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis mannii : photo 1
  • Phalaenopsis schilleriana : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis tetraspis : photo 1


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis finleyi x stuartiana : photo 1