Kasia Nowak

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis honghenensis : photo 1 , photo 2


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Memoria Herman Sweet : photo 1 , photo 2 , photo 3
  • Phalaenopsis Sienna : photo 1 , photo 2 , photo 3