Anna Kosiorek

Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis celebensis x mannii : photo 1