Jean-François Aguillon

Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Philiana Belle : photo 1 , photo 2 , photo 3