Thierry Tomas

Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Ambomanniana : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Arlington : photo 1
  • Phalaenopsis Donna's Delight : photo 1
  • Phalaenopsis Java : photo 1
  • Phalaenopsis Partris : photo 1
  • Phalaenopsis Purple Gem : photo 1 , photo 2
  • Phalaenopsis Veitchiana : photo 1