Thierry Tomas

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis mannii : photo 1 , photo 2


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Bonita (1965) : photo 1
  • Phalaenopsis Leda : photo 1
  • Phalaenopsis Memoria Hedy Kraemer : photo 1 , photo 2