Karine Hervé

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis finleyi : photo 1
  • Phalaenopsis honghenensis : photo 1
  • Phalaenopsis lowii : photo 1


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Ecoute s'il pleut : photo 1 , photo 2 , photo 3
  • Phalaenopsis Lea Mini : photo 1 , photo 2 , photo 3 , photo 4
  • Phalaenopsis Reine de Coeur : photo 1 , photo 2 , photo 3 , photo 4
  • Phalaenopsis San Shia Swan : photo 1 , photo 2