Dominique van der Kaa

Phalaenopsis botaniques :

  • Phalaenopsis equestris : photo 1 , photo 2 , photo 3 , photo 4 , photo 5 , photo 6 , photo 7 , photo 8


  • Phalaenopsis hybrides primaires :

  • Phalaenopsis Schillmann : photo 1